ems世界快递盯梢查询老提示信息提示

    CT029280015CN 您的邮件于 2011-04-03 22:14:40 脱离 杭州市 处理中心。     处 理 时 间 处 理 地 点 邮 件 状 态 2011-04-02 15:54:00 宁波市曙光邮政支局 收寄 16:08:00 宁波市曙光邮政支局 脱离收寄局 18:52:53 宁波市 抵达处理中心,来自宁波市曙光邮政支局 20:04:42 宁波市 脱离处理中心,发往杭州市 2011-04-03 21:19:03 杭州市 抵达处理中心,来自宁波市 2011-04-03 22:14:40 杭州市 脱离处理中心,发往中速快件。